BASES OPTICAIGUA 2016

Bases


Objectiu i tema

 • L'objectiu del concurs és fomentar la conscienciació sobre la importància de l'aigua com a recurs natural i la reflexió sobre com l'aigua és fonamental per a les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental
 • Les fotografies que es presentin han de representar el tema del concurs: "Aigua i oficis".

Obra

 • Cada participant podrà presentar 1 fotografia.
 • No es podran presentar obres que hagin estat premiades en d'altres concursos.
 • El participant ha de ser l'autor de la fotografia presentada.
 • La fotografia que presenti cada concursant s'haurà d'identificar amb un títol, a lliure elecció del participant.

Format i entrega

 • Les fotografies s'han de presentar en format JPG i poden tenir un màxim de 5 MB.
 • A més de la fotografia presentada s'ha d'aportar la informació següent:
  • Dades personals i de contacte del/la concursant.
  • Si a la fotografia hi apareix algun menor, autorització materna i paterna.
 • Les fotografies es podran entregar i les dades es podran presentar:
  • A través del web www.opticaigua.com.
  • Mitjançant un CD degudament identificat a les oficines d'EMAYA (C/ Joan Maragall 3, 07006, Palma), juntament amb el full d'inscripció (disponible al web www.opticaigua.com).

Termini

 • El termini d'admissió de les fotografies comença dia 22 de març de 2016 i finalitza dia 22 d'abril de 2016 (ambdós inclosos).

Jurat i premis

 • El jurat estarà format per professionals de la fotografia i de l'àmbit temàtic del concurs, i decidirà per majoria l'adjudicació dels premis
 • Es donaran els següents premis:
  • Primer premi: val de 700 € a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
  • Segon premi: val de 200 € a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
  • Tercer premi: val de 150 € a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
  • 5 accèssits: val de 100 € en impressió/ revelat a TotFoto.
  • 5 finalistes: val per a participar en un taller de fotografia a Foto Ruano.
 • Els guanyadors del concurs es publicaran al web www.opticaigua.com dia 12 de maig de 2016

Exposició de les fotografies i entrega de premis

 • Les tres fotografies guanyadores del concurs, els accèssits, les finalistes així com una selecció de les següents 10 millors s'exposaran al pati del Casal Solleric del 12 al 29 de maig de 2016
 • 15. Els premis s'entregaran dia 12 de maig de 2016, coincidint amb la inauguració de l'exposició

Ús de les fotografies i protecció de dades

 • EMAYA es reserva el dret d'ús de totes les fotografies presentades.
 • Les dades personals estaran protegides d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Acceptació

 • La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes Bases.