Aigua i oficis

El lema "Aigua i oficis" posa en relleu el poder que tant l'aigua com el treball tenen per a transformar la vida de les persones: l'aigua és essencial per a la supervivència humana; el medi ambient, l'economia i un treball digne poden proporcionar ingressos i facilitar el camí a avenços socials i econòmics més importants.

Actualment, gairebé la meitat dels treballadors i treballadores del món –un bilió i mig de persones - treballa a sectors relacionats amb l'aigua. A més, la gran majoria dels llocs de feina depenen de l'aigua i del fet que se'n pugui subministrar de forma segura. No obstant això, milions de persones que fan feines relacionades amb l'aigua sovint no són reconegudes ni estan protegides per drets laborals bàsics. Per exemple: una nina que ha de caminar cada dia durant hores per a cercar aigua per a la seva família fa una feina però no es paga ni es reconeix. Si es pogués garantir el subministrament d'aigua aquesta nina podria anar a escola.

L'aigua i el sanejament també tenen un fort impacte en la vida i en la salut dels treballadors. Cada any es produeixen dos milions de morts relacionades amb la feina. D'aquestes morts, el 17% estan relacionades amb l'aigua (mala qualitat de l'aigua potable, sanejament deficient, falta d'higiene i falta de coneixements). Per exemple, en algunes fàbriques les dones utilitzen pedaços per a la higiene menstrual ja que no tenen accés a millors serveis de sanejament. Aquests pedaços contenen productes químics i sovint poden causar infeccions i fins i tot la mort.

L'aigua té la capacitat de crear llocs de feina remunerats i dignes. Pot contribuir a una economia més ecològica i al desenvolupament sostenible.

Aigua, economia i treball


  • S'estima que el 95% de les ocupacions en el sector de l'agricultura, el 30% de l'ocupació en el sector de la indústria i el 10% de les feines en el sector serveis depenen en gran mesura d'aigua.
  • S'estima que el 40% de la població mundial econòmicament activa fa feina en la producció de cultius i animals, la pesca o la caça. No obstant això, només el 20% són treballadors assalariats (Banc Mundial, 2005).
  • A nivell mundial, alguns dels sectors industrials més relacionats amb l'aigua donen feina a un gran nombre de persones: 22 milions en alimentació i begudes (amb un 40% de dones), 20 milions en la indústria química, farmacèutica, de cautxú i de pneumàtics, així com 18 milions en el sector de l'electrònica.

Perspectives globals sobre l'aigua


  • Les extraccions d'aigua dolça a nivell mundial han augmentat aproximadament un 1% per any des de 1980, principalment a causa de la demanda creixent als països en desenvolupament.
  • La manca d'aigua afecta el voltant del 40% de la població mundial (CAWMA, 2007).
  • S'estima que 663 milions de persones no tenen accés fàcil a fonts d'aigua potable (OMS / UNICEF, 2015).

VÍDEOS